Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Błędy we wnioskach

Mając na uwadze, że wielu wnioskodawców (rodzin) składa wniosek po raz pierwszy, (w szczególności po raz pierwszy drogą elektroniczną) zdarza się, że podczas wypełniania wniosku popełniane są błędy lub nie zostają wypełnione wszystkie pola. Taka sytuacja zdarza się również w przypadku wypełniania wniosków papierowych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brennej informuje, że w przypadku wątpliwości prosimy Państwa o kontakt z naszymi pracownikami, którzy udzielają instrukcji jak poprawnie złożyć wniosek.

Najczęściej popełniane błędy przy wypełnianiu wniosku 500plus, to:

  1. brak wskazania pierwszego dziecka w składzie rodziny (pkt 4 wniosku), w przypadku wnioskowania o świadczenie wychowawcze wyłącznie na drugie i kolejne dzieci,
  2. brak wskazania współmałżonka w składzie rodziny,
  3. brak numeru PESEL członków rodziny,
  4. adres zamieszkania wnioskodawcy nie zgadza się z adresem organu właściwego,
  5. niekompletne dane teleadresowe wnioskodawcy,
  6. brak potwierdzenia o zapoznaniu się zpouczeniem oraz brak wpisania datyi miejscowości (wersja elektroniczna wniosku)

W przypadku konieczności poprawienia/uzupełnienia wniosku elektronicznego lub wysłanego drogą pocztową, organ wzywa wnioskodawcę do poprawnego wypełniania/uzupełniania wniosku. Wówczas wnioskodawca zobowiązany jest do usunięcia nieprawidłowości/braków lub uzupełnienie wniosku niekompletnego, a jeśli w danej sprawie niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego będą dodatkowe dokumenty i załączniki to wymagane będzie dołączenie ich do wniosku.