Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Fotowoltaika

Uwaga!

W dniu 19 lutego 2018 r. w godzinach od 9:00 do 16:30 w Urzędzie Gminy Brenna (naprzeciwko biura podawczego) będzie czynny punkt konsultacyjny. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących wypełniania danych w dokumentach będzie można skorzystać z pomocy.

__________________________

Gmina Brenna rozpoczyna nabór zgłoszeń mieszkańców, którzy chcieliby uczestniczyć w projekcie budowy instalacji fotowoltaicznych na własnych posesjach. W tym celu Gmina zamierza opracować i złożyć wniosek aplikacyjny o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV: Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii – konkurs. Z ramienia Gminy Brenna dokumentację do złożenia wniosku przygotowuje firma Energia Optimum Sp. z o. o.

Wszelkie szczegóły związane z warunkami uczestnictwa w projekcie zawarte są w Regulaminie oraz dokumentach stanowiących załączniki do regulaminu.

Osoby chcące wziąć udział w projekcie prosimy o uważne przeczytanie wszystkich dokumentów, określenie czy posesja spełnia warunki uczestnictwa w projekcie.

Aby uczestniczyć w projekcie należy złożyć wypełnione i podpisane następujące dokumenty:

  • wypełnioną deklarację udziału w projekcie,
  • ankietę danych Potencjalnego Uczestnika (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Regulaminu),
  • wypełnioną umowę użyczenia (Załącznik nr 4 do Regulaminu), podpisaną przez wszystkich współwłaścicieli (w dwóch egzemplarzach).

Podpisane dokumenty można złożyć w terminie do 19.02.2018 roku osobiście w Urzędzie Gminy Brenna lub wysłać przesyłką pocztową na adres Urzędu Gminy, ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna (decyduje data wpływu).

W razie powstania pytań lub wątpliwości dotyczących możliwości udziału w projekcie, czy wypełniania danych w dokumentach prosimy o kontakt telefoniczny pod numer 667 502 133 lub mailowy: fotowoltaika.brenna@eopt.pl.

 

Uwaga: Osoby prowadzące działalność gospodarczą bądź rolniczą mogą przystąpić do udziału w projekcie pod warunkiem, że w miejscu ich zamieszkania jest ona wyłącznie zarejestrowana (bez wykorzystywania składników nieruchomości) i energia uzyskana z instalacji OZE zamontowanych w ramach projektu nie będzie wykorzystywana do prowadzenia działalności rolniczej, działalności gospodarczej oraz agroturystyki.

______________________________________

Załączniki: