Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Raport o stanie Gminy Brenna za rok 2023

07 Jun 2024   08:33

Jak co roku, władze gminy przedstawią Radzie Gminy "Raport o stanie gminy".  W raporcie tym Wójt podsumowuje działalność za rok 2023, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Gminy.

Radni będą rozpatrywać raport podczas sesji Rady Gminy Brenna, która została zaplanowana wstępnie na 19 czerwca 2024 roku. Podczas debaty, każdy pełnoletni mieszkaniec gminy, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami, co najmniej 20 pełnoletnich mieszkańców. Maksymalna liczba uczestników debaty wynosi 15 osób. O uczestnictwie będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia należy składać na Biurze Podawczym Urzędu Gminy Brenna w terminie do dnia 17 czerwca 2024 r.

Raport dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Załączniki: