Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Turnusy rehabilitacyjne z PFRON

05 Mar 2018   13:08

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.

Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 27 lutego 2018r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON w roku 2018 ww. zadanie będzie realizowane w ograniczonym zakresie.

Tym samym Dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego nie otrzymają osoby, które posiadają lekki stopień niepełnosprawności, trzecią grupę inwalidzką, są mieszkańcami domów pomocy społecznej, a w przypadku niewystarczającej wysokości środków również te osoby, które otrzymały dofinansowanie do udziału w turnusie w roku poprzednim czyli 2017.

Wnioski ramach powyższego zadania można składać od 14 marca do 28 marca 2018r., natomiast rozpatrywane będą po zakończonym naborze.

Ponadto wnioski złożone przed powyższym terminem zostaną odesłane do Wnioskodawców a wnioski złożone po 28 marca nie będą rozpatrywane.

Za datę złożenia wniosku uważa się datę wpływu do tut. Centrum.

Zasady realizacji przedmiotowego zadania oraz wnioski są w siedzibie PCPR oraz na stronie www.pcprcieszyn.ox.pl.

Załączniki: