Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

ul. Z.Kossak w Górkach Wielkich– wyłączenie z ruchu od dnia 10 lipca 2017r.

06 Jul 2017   10:50

W związku z rozpoczynającą się realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 2602 S – ul. Zofii Kossak w Górkach Wielkich od mostu nad rzeką Brennicą do obrębu skrzyżowania z ul. Bielską i Zalesie”, Powiat Cieszyński informuje mieszkańców oraz użytkowników drogi powiatowej 2602 S - ul. Zofii Kossak w Górkach Wielkich, że z przyczyn technologicznych oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego, na czas wykonywania robót drogowych i kanalizacyjnych na zadaniu od dnia 10 lipca 2017r. od godziny 8:00  zostanie wdrożona tymczasowa organizacja ruchu polegająca na wyłączeniu z ruchu odcinka ul. Z. Kossak od mostu nad rzeką Brennicą do obrębu skrzyżowania z ul. Bielską i Zalesie (z wyjątkiem dojazdu do posesji od nr 1 do nr 58 ulicy Zofii Kossak oraz dojazdu do ulicy Tartacznej).

Na czas zamknięcia ulicy Zofii Kossak wyznaczono objazd (w obu kierunkach) ulicami Sportową i Bielską.

W dniu zamknięcia (10.07.2017r.) dojazd do posesji będzie utrudniony z uwagi na zaplanowane frezowanie nawierzchni bitumicznej. W kolejnych dniach prace będą się odbywać następującymi etapami:

Etap I (zakładany okres trwania: od 10.07.2017  do połowy sierpnia):

Prace będą realizowane na odcinku od obrębu skrzyżowania z ul. Bielską i Zalesie do wjazdu do Ośrodka Sportowego SANGOS. Roboty będą wykonywane na całej szerokości pasa drogi w zakresie jezdni, pobocza, chodników i wjazdów (m.in. rozbiórki elementów ulic, korytowanie, wykonanie kanalizacji deszczowej, wzmocnienie podłoża - stabilizacja, podbudowy z kruszywa). Równocześnie na odcinku od mostu nad Brennicą do wjazdu do ośrodka SANGOS będą prowadzone roboty kanalizacyjne w poboczu ul. Z Kossak. W tym okresie nastąpią również utrudnienia w dojazdach do posesji (podczas robót kanalizacyjnych, dostaw materiałów), jak również okresowo całkowite wyłączenia drogi dla ruchu kołowego (m.in. na czas wykonania wzmocnienia podłoża) o czym na bieżąco z jednodniowym wyprzedzeniem będą informowani mieszkańcy. Przejazd na odcinku od mostu nad Brennicą do ośrodka SANGOS będzie odbywał się po istniejącej nawierzchni z kostki brukowej lub istniejącej podbudowie z kruszywa.

Etap II (zakładany okres trwania: od połowy sierpnia do końca sierpnia): 

Prace będą realizowane od wjazdu do Ośrodka Sportowego SANGOS do mostu nad rzeką Brennicą. Zakres robót oraz utrudnienia w dojazdach do posesji będą analogiczne jak na etapie I. Dojazd do posesji od strony skrzyżowania z ul. Bielską i Zalesie będzie odbywał się po nowo wykonanej podbudowie z kruszywa.

Etap III (zakładany okres trwania: od końca sierpnia do końca września): 

prace będą prowadzone na całym odcinku ul. Z Kossak. Planowane jest wykonanie warstw asfaltowych nawierzchni jezdni, nawierzchni chodników i wjazdów, oznakowania poziomego i pionowego, robót wykończeniowych.

Planowany termin przywrócenia ruchu: październik 2017r. Dokładna data uzależniona będzie od rzeczywistego postępu robót.

Za zaistniałe utrudnienia w ruchu PRZEPRASZAMY, jednocześnie prosimy mieszkańców oraz lokalnych przedsiębiorców - użytkowników drogi powiatowej 2602 S - ul. Zofii Kossak w Górkach Wielkich o stosowanie się do objazdów i informacji przekazywanych bezpośrednio przez przedstawiciela Wykonawcy robót.

W ZAŁĄCZENIU MAPKA Z OBJAZDEM

Projekt pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 2602 S – ul. Zofii Kossak w Górkach Wielkich od mostu nad rzeką Brennicą do obrębu skrzyżowania z ul. Bielską i Zalesie” realizowany jest w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019.

Załączniki: