Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Program Czyste Powietrze

Logo KPO, RP, UE, Czyste Powietrze

 

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Przypominamy, że od 14 czerwca 2024 r. dotacja z programu „Czyste Powietrze” na pompę ciepła, kocioł zgazowujący drewno lub kocioł na pellet może być udzielona tylko wtedy, gdy urządzenie wpisane jest na listę zielonych urządzeń i materiałów (lista ZUM). Lista ZUM dostępna jest pod linkiem: https://lista-zum.ios.edu.pl/

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gmina Brenna w 2021 r. zawarła Porozumienie na mocy którego, pracę rozpoczął punkt konsulktacyjno - informacyjny, w którym właściciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, mogą otrzymać informacje m.in. na temat możliwości pozyskania dotacji na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków w ramach  Programu „Czyste Powietrze”. Szczegóły Programu  można znaleźć na stronie internetowej pod linkiem https://czystepowietrze.gov.pl/. W ramach prowadzonego punktu przeszkolony przez WFOSiGW pracownik udziela pomocy w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie oraz wniosków o płatność. Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu Czyste Powietrze w naszej gminie czynny jest w każdy wtorek miesiąca, naprzemiennie w Urzędzie Gminy w Brennej,  a następnie w budynku Ośrodka Zdrowia w Górkach Małych w godzinach 8:00-18:00, zgodnie z poniższym harmonogramem.

Harmonogram otwarcia punktu w miesiącu czerwiec 2024 r.:

·  11.06, 25.06,    -  Urząd Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77

·  4.06, 18.06,    -  Ośrodek Zdrowia w Górkach Małych Zalesie 3

 

Wsparcie finansowe można otrzymać na:

  • wymianę starych pieców na paliwo stałe na ekologiczne źródła ciepła spełniające wymagania Programu (UWAGA – kotły węglowe nie podlegają dofinansowaniu),
  • instalację centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej,
  • wentylację mechaniczną,
  • mikroinstalację fotowoltaiczną (jeśli składa się wniosek również o wymianę pieca),
  • ocieplenie domów oraz wymianę okien i drzwi (koszty materiałów i robocizny).

Prócz powyższego, praca punktu wiąże się także z podejmowaniem działań mających na celu zidentyfikowanie budynków, których właściciele zostać mogą potencjalnymi wnioskodawcami. Takim osobom przedstawiane są korzyści związane ze skorzystaniem z programu. Dodatkowo odbywają się otwarte spotkania informacyjne dla mieszkańców. Na życzenie zainteresowanych odbywają się wizyty, w trakcie których dokonana zostanie ocena obecnego źródła ciepła pod kątem konieczności jego wymiany oraz wstępna analiza stanu budynku pod kątem termomodernizacji. Zapraszamy!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obowiązkowa lista ZUM

Przypominamy, że od 14 czerwca 2024 r. dotacja z programu „Czyste Powietrze” na pompę ciepła, kocioł zgazowujący drewno lub kocioł na pellet może być udzielona tylko wtedy, gdy urządzenie wpisane jest na listę zielonych urządzeń i materiałów (lista ZUM). Lista ZUM dostępna jest pod linkiem: https://lista-zum.ios.edu.pl/.

Szczegóły ws. zmian programu „Czyste Powietrze”: https://czystepowietrze.gov.pl/media/informacje-prasowe/nowe-zasady-w-programie-czyste-powietrze

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gmina Brenna ogłasza nabór ofert na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu "Czyste Powietrze" zgodnie ze specyfikacją znajdującą się w zaproszeniu do składania ofert na okres 2023/2024. Termin składania ofert. 1.09.2023 r godzina 13.00.

Szczegóły w aktualnościach  https://mieszkaniec.brenna.org.pl/news/konkurs-ofert-na-prowadzenie-punktu-konsultacyjno-informacyjnego-programu-czyste-powietrze-na-okres-2023-2024

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Od 3 stycznia 2023 r. zaplanowano szereg zmian w Programie priorytetowym "Czyste Powietrze".

Najbliższa zmiana wpłynie m.in. na próg dochodowy, który przy dofinansowaniu podstawowym wzrośnie do 135 tys. zł, maksymalna kwota dotacji wyniesie 66 tys. zł. Przy podwyższonym dofinansowaniu próg dochodowy wzrośnie z 1564 do 1894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i z 2189 do 2651 zł w gosp. jednoosobowym. Maksymalna dotacja wzrośnie z 47 do 99 tys. zł. Z kolei przy najwyższym wymiarze wsparcia progi wzrosną odpowiednio z 900 do 1 090 zł w przypadku gospodarstw wieloosobowych oraz z 1260 do 1 526 zł w przypadku gospodarstw jednoosobowym, a wysokość maksymalnej dotacji wzrośnie z 79 do 135 tys. zł.

Zmiana obejmuje również wprowadzenie możliwości uzyskania dotacji na kocioł na biomasę drzewną o obniżonej emisyjności cząstek stałych ≤ 20 mg/m3 w przypadku gdy budynek jest podłączony do sieci dystrybucji gazu. Zmiany obejmują także eliminację od 1 lipca 2023 r., po zastosowaniu okresu przejściowego, możliwości dofinansowania w ramach Programu kotłów na biomasę drzewną, których emisyjność cząstek stałych przekracza 20 mg/m3.

Oprócz wyżej wymienionych zmian, zaplanowano dodanie do kosztów kwalifikowalnych koszt nowego audytu, który ma na celu przewidzieć efekty termomodernizacji oraz uproszczenie procesu obsługi i rozliczeń.

 

Szczegółowych informacji na temat Programu jak i planowanych zmian można dowiedzieć się w gminnym punkcie konsultacyjno-informacyjnym Programu "Czyste Powietrze" w każdy wtorek w godzinach 8:00-18:00.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 20.02.2024 r. o godzinie 17.00  w Sali sesyjnej Urzędu Gminy Brenna odbyło się spotkanie z mieszkańcami Gminy Brenna które poprowadził pracownik Śląskiego Centrum Doradztwa Sp. z o.o. 

Spotkanie dotyczyło zasad funkcjonowania Programu „Czyste Powietrze” oraz możliwości pozyskania dotacji na wymianę źródeł ciepła oraz na inwestycje z zakresu termomodernizacji budynków mieszkalnych.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 21.09.2023 r. odbyło się drugie w tym roku spotkanie informacyjne dla mieszkańców w zakresie zasad  dofinansowania do wymiany źródeł ogrzewania i inwestycji termomodernizacyjnych  na zasadach określonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach Programu „Czyste Powietrze”. Dodatkowo omówione zostały także m.in. zalety stosowania pomp ciepła oraz systemów fotowoltaicznych.

Dziękujemy mieszkańcom za obecność.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 9.05.2023 r. odbyło się spotkanie informacyjne dla mieszkańców na temat Programu "Czyste Powietrze". Podczas spotkania przekazane zostały m.in. informacje odnośnie zasad udzielania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, a także omówione zostały możliwości zastosowania różnych systemów ogrzewania budynków. 

Dziękujemy serdecznie zainteresowanym mieszkańcom za udział w spotkaniu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dane kwartalne o wdrażaniu PP Czyste Powietrze na terenie Gminy Brenna – stan na 31.03.2024 r.

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie:    461

Liczba zawartych umów o dofinansowanie:          394

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć:                 289

Kwota wypłaconych dotacji (zł) :              5 365 130,37

Źródło : https://www.wfosigw.katowice.pl/informacje-dla-gmin.html

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Załączniki: