Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Rejestr wyborców, spis wyborców

REJESTR WYBORCÓW

Rejestr wyborców obejmuje osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy, którym przysługuje prawo do głosowania w wyborach lub prawo do udziału w referendum.

WNIOSEK O UJĘCIE W STAŁYM OBWODZIE GŁOSOWANIA

Ujęcie w stałym obwodzie głosowania powoduje ujęcie wyborcy w spisie wyborców i w spisie osób uprawnionych do udziału w referendum w miejscu stałego zamieszkania w każdych kolejnych wyborach i referendach, przeprowadzanych na obszarze danej gminy.

Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania można załatwić za pośrednictwem usługi on-line na portalu www.gov.pl (wymagany profil zaufany ePUAP) lub w siedzibie Urzędu Gminy Brenna (biuro nr 16).

Przepisy nie wskazują terminu, do którego najpóźniej wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania musi zostać złożony, aby wyborca mógł wziąć udział w wyborach. Jednakże należy mieć na uwadze, że Wójt Gminy Brenna ma 5 dni na rozpatrzenie wniosku.

Można być ujętym tylko w jednym stałym obwodzie głosowania – dlatego wyborcy ujęci w stałym obwodzie głosowania na terenie Gminy Brenna zostaną z urzędu skreśleni w stałym obwodzie głosowania w miejscowości dotychczasowego stałego zamieszkania.

CO TRZEBA PRZYGOTOWAĆ:

1. Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania
2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość
3. Zgodnie z art. 20 § 2 Kodeksu wyborczego Wójt Gminy Brenna jest zobligowany przed wydaniem decyzji o ujęciu w stałym obwodzie głosowania sprawdzić, czy osoba wnosząca wniosek spełnia warunki stałego zamieszkania na terenie Gminy Brenna. W związku z tym do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający fakt stałego zamieszkania  na terenie Gminy Brenna pod wskazanym na wniosku adresie, np.:

  • umowa najmu/użyczenia lokalu;
  • rachunek za media (prąd, gaz, internet), na którym są dane wnioskodawcy;
  • rachunek za odpady komunalne;
  • potwierdzenie rozliczenia podatku, w którym wyborca wskazał adres zamieszkania na terenie Gminy Brenna (tylko ta strona PIT-u gdzie został wskazany adres zamieszkania);
  • akt własności lokalu lub nr księgi wieczystej, jeżeli jest założona.

PODSTAWA PRAWNA:

  • Ustawa z dnia 5 stycznia  2011 r.  – Kodeks wyborczy;
  • Rozporządzenie MSWiA z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie wzorów wniosków o ujęcie w obwodzie głosowania, skreślenie wyborcy z Centralnego Rejestru Wyborców, zmianę miejsca głosowania oraz wzoru i sposobu ewidencjonowania zaświadczeń o prawie do głosowania.

Załączniki: