Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Brenna

W dniu 28 września 2017 r. Gmina Brenna podpisała umowę o dofinansowanie z Zarządem Województwa Śląskiego w Katowicach na zadanie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Brenna”.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Planowana całkowita wartość projektu wynosi 11.583.486,46 zł.

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 4.393.245,29 złotych.

 

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Brenna. Zakres inwestycji obejmuje:

 1. Górki Wielkie
 • budowę sieci wodociągowej w miejscowości Górki Wielkie (Wymoliny, Parszywiny, Zebrzydka),
 • projektowana liczba przyłączy – 236 szt.
 1. Brenna
 • budowę sieci wodociągowej w miejscowości Brenna (Leśnica),
 • projektowana liczba przyłączy – 28 szt.

Długość wybudowanej sieci wodociągowej wynosić będzie ok. 18 km.

Celem projektu jest zapewnienie mieszkańcom i turystom dostępu do wysokiej jakości wody pitnej spełniającej normy polskie i europejskie.

Ponadto inwestycja przyczyni się do osiągnięcia następujących efektów:

 • zapewnienia prawidłowej i zrównoważonej eksploatacji ujęć wody,
 • likwidacji bezprawnych ujęć wody na potokach,
 • wzrostu liczby osób korzystających z systemu zaopatrzenia w wodę,
 • poprawy warunków i jakości życia mieszkańców,
 • podniesienia jakości i poziomu zaspokajania potrzeb socjalno-bytowych mieszkańców Gminy.

Zakończenie prac budowlanych przewidziane jest na październik 2019r.