Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Śląski pakiet dla turystyki w Gminie Brenna

Konkurs ogłoszony w ramach Śląskiego Pakietu dla Turystyki w 2021 roku stanowił rekompensatę dla gminy za utracone dochody budżetowe z tytułu zwolnienia z płatności niektórych opłat Przedsiębiorców z branży turystycznej. Kwota pomocy, o którą mogliśmy wnioskować z jednej strony była ograniczona przez wskaźnik opierający się na ilości miejsc noclegowych w gminie, a z drugiej strony musiała się równać stratom poniesionym w związku z podjętą decyzją pomocy przedsiębiorcom.

Zgodnie z tymi zasadami maksymalna wysokość rekompensaty, o którą mogliśmy się starać to 298.000,00 zł i taką kwotę udało nam się uzyskać na pokrycie wkładu własnego do dwóch inwestycji.

Relacja z wręczenia symbolicznego czeku:

https://mieszkaniec.brenna.org.pl/news/slaski-pakiet-dla-turystyki-w-gminie-brenna

W ramach Śląskiego Pakietu dla Turystyki otrzymaliśmy 217.500,00 zł na pokrycie części wkładu własnego do projektu "Rowerem przez Beskidy - etap 1", a konkretnie na pokrycie wkładu własnego dotyczącego wykonania dwóch odcinków trasy rowerowej nr 604 oraz trasy WTR wraz z montażem małej architektury. Celem projektu jest poprawa standardu infrastruktury turystycznej oraz poprawa bezpieczeństwa na trasach rowerowych w Gminie Brenna, a w konsekwencji podniesienie atrakcyjności turystycznej gminy, dzięki budowie regionalnej trasy rowerowej nr 604 na terenie Górek Wielkich w 2021 roku.

Więcej informacji o dostępnych jest pod poniższym linkiem:

https://mieszkaniec.brenna.org.pl/rowerem-przez-beskidy-etap-1

Natomiast 80.500,00 zł otrzymaliśmy na pokrycie wkładu własnego do inwestycji "Przebudowa zespołu obiektów małej architektury (placu zabaw) w Górkach Wielkich przy ulicy Sportowej". Inwestycja jest częścią transgranicznego projektu pt. "Za woniom drzewa". Celem głównym zadania jest wsparcie i rozwój turystyki, a w konsekwencji zwiększenie atrakcyjności i poprawa standardu infrastruktury turystycznej w Gminie Brenna w 2021 roku , poprzez przebudowę istniejącego placu zabaw zlokalizowanego w Górkach Wielkich.  

Więcej informacji dostępnych jest pod poniższym linkiem:

https://turysta.brenna.org.pl/pl/za-woniom-drzewa