Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Dla mieszkańców

Przedsiębiorco!

Z inicjatywy członków Klubu Przedsiębiorczych „Osada Inicjatyw” zrodził się pomysł utworzenia Internetowej Bazy Przedsiębiorców Gminy Brenna.  Z tego powodu zachęcamy wszystkich właścicieli firm znajdujących się na terenie naszej gminy do współpracy!

W zamyśle strona internetowa zawierać będzie dane kontaktowe oraz opis działalności każdego przedsiębiorcy. Podzielona zostanie na sektory w taki sposób, aby zarówno mieszkańcy gminy jak i turyści, mogli szybko i łatwo odnaleźć firmę, z usług której chcą skorzystać.

Głównym celem przedsięwzięcia jest wsparcie lokalnych przedsiębiorców poprzez zachęcanie głównie mieszkańców gminy do korzystania z usług lokalnego rynku. Umożliwienie zareklamowania własnego biznesu pomoże w stworzeniu nowych perspektyw rozwoju. Da szansę mniejszym firmom znajdującym się na terenie naszej gminy do konkurowania z tymi większymi poza nią.

Przedsiębiorco! Jeżeli chcesz, aby informacja o Twojej firmie znalazła się w Internetowej Bazie Przedsiębiorców Gminy Brenna, skontaktuj się z nami. Pobierz bezpłatny formularz , w którym umieścisz dane swojej firmy, krótki opis jej działalności oraz wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych. Wypełniony druk prosimy dostarczyć do Punktu Informacji Turystycznej, Brenna ul. Wyzwolenia 77.

Formularz do porania poniżej - plik: Formularz dla przedsiębiorcy.pdf

************************************************************************************************************************************************************************************************************************

Informacja na temat przygotowanych inwestycji komunalnych
Pełna treść znajduje się w dziale inwestycji planowanych.

************************************************************************************************************************************************************************************************************************

Szanowni właściciele oraz użytkownicy nieruchomości podłączonych do kanalizacji sanitarnej.

Doświadczenie ostatnich dni pokazuje, że kanalizacja sanitarna, która winna być dobrem, może być źródłem olbrzymich kłopotów zarówno dla właścicieli nieruchomości jak i Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej jako jej administratora. Podczas wzmożonych opadów deszczu dla części nieruchomości położonych przede wszystkim w Górkach kanalizacja staje się urządzeniem dostarczającym a nie odprowadzającym ścieki. Przestaje być drożna przede wszystkim z powodu wprowadzania do kanałów wód opadowych i drenażowych oraz odpadów stałych. Odpady te takie jak między innymi żwir, piasek, żywność, tekstylia i ręczniki jednorazowe zmniejszają przepustowość kanałów.

Pamiętajcie, że pozbywając się wód opadowych i drenażowych oraz odpadów stałych, które ze względu na wymiary mieszą się w przewodach kanalizacyjnych, tworzycie zagrożenie wylania kanalizacji na pozostałych nieruchomościach podłączonych do kanalizacji sanitarnej. Dotyczy to każdej nieruchomości, która może mieć ten wątpliwy przywilej znajdując się w sąsiedztwie powstałego zatoru, czy miejsca wprowadzanych wód.

Dlatego też przypominamy, że kanalizacja sanitarna służy wyłącznie do odprowadzania ścieków sanitarnych . W związku z tym obowiązuje bezwzględny zakaz wprowadzania do kanalizacji sanitarnej wód opadowych i drenażowych oraz odpadów stałych. Za złamanie tego zakazu zgodnie z art. 28 pkt. 4a ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków grozi kara ograniczenia wolności lub kara grzywny do 10000 zł.

************************************************************************************************************************************************************************************************************************

Ważna informacja dla mieszkańców!!!

W związku z wprowadzonym nowym systemem odbioru odpadów komunalnych przypominamy, że zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. nr 193, poz. 1287 ze zm.) właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym i nazwą ulicy.

W przypadku braku oznaczenia nieruchomości firma wywozowa działająca na rzecz Gminy nie będzie w stanie przekazać worków na odpady oraz odebrać odpadów komunalnych z uwagi na fakt, iż odpady zbierane są zgodnie z wykazem nieruchomości sporządzonym na podstawie złożonych deklaracji.

Więcej informacji znajduje się w zakładce Ochrona Środowiska - Gospodarka Odpadami.

************************************************************************************************************************************************************************************************************************

Informujemy mieszkańców, że w dniu 17.06.2017 r. weszły w życie przepisy dotyczące m.in. obowiązku zgłoszenia przez właściciela nieruchomości zamiaru usunięcia drzewa w przypadku, gdy obwód pnia na wysokości 5 cm przekracza:

a)   80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;

b)   65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;

c)   50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Powyższy przepis dotyczy drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

We wskazanych przypadkach możliwość usunięcia drzew może nastąpić dopiero w przypadku braku sprzeciwu ze strony organu (wójta, burmistrza, prezydenta miasta).

Formularz zgłoszenia znajduje się poniżej, a także na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej.

 

 

 

Załączniki: