Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Flora i fauna

Obszar Gminy Brenna położony jest na terenie dwóch odrębnych jednostek fizyczno-geograficznych – Pogórza i Beskidu Śląskiego.

Pogórze Śląskie zajmuje północną część gminy i wchodzi w skład płaszczowiny cieszyńskiej, zbudowanej głównie z dolnych i górnych łupków cieszyńskich oraz bardziej odporniejszych na wietrzenie wapieni cieszyńskich. Wykształciły się tam żyzne gleby brunatne zasobne w węglan wapnia.

Beskid Śląski zajmuje zaś całą południową część gminy i zbudowany jest w większości z piaskowców i łupków wchodzących w skład trzeciorzędowej płaszczowiny godulskiej.

Atrakcje przyrodnicze: Pogórze Śląskie ( Górki Wielkie i Górki Małe)

Zbiorowiska leśne:
-grąd subkontynentalny-żyzny las liściasty (lipowo-dębowo-grabowy) z bogatym florystycznie runem, występujący głównie na Górze Bucze.
-podgórski łęg jesionowy – Las Dzielowy
-łęgi jesionowo-olszowe – głównie w dolinie rzeki Brennicy
Zbiorowiska nieleśne:/ rejon góry Bucze
-zbiorowisko z szałwią łąkową i bukwicą zwyczajną
-ciepłolubne zbiorowisko okrajkowe z udziałem rzepika pospolitego

Rośliny chronione:
Z roślin chronionych występujących na Pogórzu do najciekawszych należą storczyki: storczyk blady, storczyk męski nakrapiany, buławnik wielkokwiatowy, podkolan biały, podkolan zielonawy, kruszczyk siny, kruszczyk szerokolistny, gnieźnik leśny, listera jajowata, kukułka Fuchsa, kukułka szerokolistna.
Oprócz storczyków do najciekawszych roślin chronionych należą: cieszynianka wiosenna, obrazki alpejskie, skrzyp olbrzymi, orlik pospolity, przylaszczka pospolita, wawrzynek wilczełyko, goryczuszka orzęsiona, goryczka trojeściowa, dziewięćsił bezłodygowy, centuria pospolita, ciemiężyca zielona, pióropusznik strusi, parzydło leśne, zimowit jesienny, pierwiosnka wyniosła, marzanka wonna, bluszcz pospolity, barwinek pospolity, kalina koralowa, kopytnik pospolity, wilżyna bezbronna.

Pomniki przyrody ożywionej:
Na terenie Górek Wielkich i Małych ochronie prawnej podlega 35 pojedynczo rosnących drzew lub ich skupień oraz jeden okaz pnącza – bluszczu pospolitego. W sumie 40 drzew chroni się jako pomniki przyrody. Najciekawsze z nich to : dąb szypułkowy o obwodzie 705 cm rosnący w Górkach Wielkich w przysiółku Szpotawice, rosnące na Górze Bucze- jarząb szwedzki o obwodzie 245 cm oraz czereśnia ptasia o obwodzie 265 cm.
Scieżka przyrodniczo-dydaktyczna po Górze Bucze – prowadzi przez ekosystemy Góry Bucze w Górkach Wielkich, charakterystyczne dla zachodniej części Pogórza Śląskiego. Długość ścieżki wynosi około 4 km. Czas przejścia to co najmniej 1 godzina 45 minut. Najlepszą porą do zapoznania się z różnorodnością przyrodniczą ścieżki jest wiosna, od marca do czerwca, kiedy kwitnie większość roślin.

Świat zwierząt:
Ssaki:
Do najciekawszych należą:
Popielica – gatunek objęty ochroną gatunkową , zagrożony wyginięciem, umieszczony w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt.
Nietoperze:
Podkowiec mały, nocek duży, które mają w kościele w Górkach Wielkich letnią kolonię rozrodczą.
Nocek orzęsiony, nocek rudy, nocek wąsatek, nocek Brandta, karlik większy, mroczek pozłocisty
Resztę uzupełniają pospolitsze gatunki ssaków między innymi takie jak: sarna, kuna leśna, zając szarak, wiewiórka, lis, borsuk, dzik.
Płazy – salamandra plamista, kumak górski, ropucha szara, rzekotka drzewna, żaba trawna.
Gady – padalec, jaszczurka zwinka, zaskroniec zwyczajny.
Ornitofauna:
Wiele ciekawych i rzadkich gatunków, między innymi: kobuz, derkacz, strumieniówka, paszkot, czapla siwa, krogulec, myszołów, czajka, puszczyk, sowa uszatka, dzięcioł zielony, dzięcioł duży, muchołówka szara, mysikrólik, zimorodek, pliszka żółta, gąsiorek, pluszcz, słowik rdzawy.

Beskid Śląski ( Brenna oraz południowa część wsi Górki Wielkie i Małe)

Zbiorowiska leśne:
-kwaśna buczyna górska / góra Kotarz, Stołów, Stary Groń
-żyzna buczyna karpacka / zbocza Błatniej, pomiędzy górą Kamionka a Lipowskim Groniem
-podgórski łęg jesionowy / zbocza Zebrzydki
-jaworzyna górska z miesiącznicą trwałą / północne zbocza Lipowskiego Gronia
-nadrzeczna olszyna górska / dolina rzeki Brennica i Leśnica
Zbiorowiska nieleśne:
-łąka mieczykowo-mietlicowa / góra Stróże
-pastwisko tomkowo-mietlicowe / góra Stary Groń, Hala Jaworowa, Polana Malinka.
-murawa bliźniczkowa / Polana na Błotnym, Hala Jaworowa
-murawa goździkowa / Polana na Starym Groniu
-górska łąka kośna / przysiółek Pasternik
-eutroficzna młaka górska / Podskale

Rośliny chronione:
Do najciekawszych roślin chronionych występujących na terenie Beskidu Śląskiego należą:
widłaki – wroniec, jałowcowaty, goździsty, podrzeń żebrowiec, parzydło leśne, dziewięćsił bezłodygowy, śnieżyczka przebiśnieg, paprotka zwyczajna, ciemiężyca zielona, goryczka trojeściowa, paprotnik kolczysty, mieczyk dachówkowaty, lilia złotogłów, marzanka wonna, kopytnik pospolity, pierwiosnka wyniosła, czosnek niedzwiedzi, storczyki – kukułka szerokolistna, kukułka Fuchsa, kruszczyk szerokolistny, podkolan biały, listera jajowata.

Pomniki przyrody ożywionej:
Na terenie samej miejscowości Brenna znajduje się 14 pomników przyrody ożywionej – łącznie chroni się 18 drzew. Do najciekawszych należą: jodła pospolita o obw. 416 cm. (!) rosnąca na stokach góry Kotarz w Brennej Hołcynie, która jest drugą co do grubości jodłą w Polsce, cis pospolity ( dwupniowy ) o obw. Pni 147 cm i 152 cm rosnący na skraju byłej leśnej osady Szporówka, buk pospolity o obw. 485 cm. rosnący na zachodnich stokach Starego Gronia w Brennej Leśnicy.

Pomniki przyrody nieożywionej:
Do tej grupy pomników należą 4 jaskinie pseudokrasowe z łącznej liczby ok. 60 tego typu obiektów zinwentaryzowanych dotychczas na terenie gminy Brenna. Najbardziej znaną jest Jaskinia w Trzech Kopcach / “Grota Klimczoka”/ o łącznej długości korytarzy 1244 m. Oprócz niej pomnikami są też Jaskinia Salmopolska o długości 115 m., Jaskinia w Stołowie o długości 91 m. i Jaskinia Głęboka w Stołowie o długości 554 m. Jaskinie te są niebezpieczne dla przeciętnego turysty – należy je zatem zwiedzać wyłacznie pod opieką doświadczonego speleologa.
Ścieżka przyrodniczo – leśna Brenna Bukowa – Karkoszczonka
Trasa jeat podzielona na IV odcinki. Na poczatku każdego etapu znajduje się tablica informacyjna. Długość trasy wynosi 3 km w jedną stronę.

Świat zwierząt:
Ssaki:
Do naciekawszych należą: wilk, orzesznica, popielica oraz nietoperze zasiedlające jaskinie: podkowiec mały, nocek duży, nocek Bechsteina, nocek Natterera, nocek orzęsiony, nocek wąsatek, nocek Brandta, nocek rudy, gacek brunatny. Resztę gatunków uzupełniają bardziej pospolite: jeleń, sarna, dzik, lis, borsuk, kuna leśna, wiewiórka, zając szarak.
Płazy – salamandra plamista, traszka górska, traszka karpacka / endemit karpacki /, ropucha szara, kumak nizinny, kumak górski, żaba wodna, żaba trawna.
Gady – żmija zygzakowata, zaskroniec zwyczajny, jaszczurka zwinka, jaszczurka żyworodna, padalec.
Ornitofauna – na szczególną uwagę zasługują: puszczyk uralski, puszczyk, sowa uszatka, dzięcioł czarny, dzięcioł białogrzbiety, dzięcioł trójpalczasty, muchołówka szara, muchołówka żałobna, derkacz, pluszcz, pliszka górska, paszkot, piegża, myszołów, krogulec, kukułka, kowalik, sójka i wiele innych.