Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Dodatek węglowy

Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Brennej informuje, że jest realizatorem zadania wynikające z ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym.

DODATEK WĘGLOWY przysługuje bez względu na wysokość dochodu i jest wypłacany z budżetu państwa.

  • Jednorazowa kwota w wysokości 3 000 zł dla jednego gospodarstwa domowego, pod warunkiem, że głównym źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.
  • Warunkiem otrzymania dodatku jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Skład gospodarstwa domowego:

  • gospodarstwo domowe jednoosobowe: osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca
  • gospodarstwo domowe wieloosobowe: osoba fizyczna, oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią  zamieszkujące i gospodarujące.

Sposób złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego:

  • formie elektronicznej wniosek musi zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego)
  • bezpośrednio w formie papierowej  w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brennej przy ul. Leśnica 8 w godzinach pracy, tj. w poniedziałek w godz. 7:00-16:00, wtorek-czwartek w godz. 7:00-15:00, piątek w godz. 7:00-14:00 (dzień wewnętrzny brak konsultacji z pracownikiem merytorycznym)
  • przesłać pocztą tradycyjną na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brennej

Rozstrzygnięcia w sprawie przyznania dodatku węglowego.

Podając swój adres email we wniosku, wyślemy rozstrzygnięcie na Twój adres email.

W przypadku, gdy adres email nie zostanie podany w formularzu wniosku  informacja o przyznaniu dodatku węglowego nie zostanie wysłana. W takim przypadku zostanie wykonany tylko przelew środków na wskazaną we wniosku formę wypłaty.    

Osoby, które nie podały adresu email mają możliwość osobistego odebrania  informacji o przyznaniu dodatku węglowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brennej po uprzednim umówieniu terminu odbioru informacji.

W przypadku decyzji o odmowie wypłaty dodatku węglowego decyzja zostanie wysłana w formie tradycyjnej drogą pocztową lub  elektronicznie na platformę elektroniczną ePuap w przypadku wniosków elektronicznych.

Termin składania wniosków

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego można składać do 30 listopada 2022 r. Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Podstawa prawna:

Załączniki: