Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Dostęp do aktów prawnych

Urząd Gminy Brenna  - zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.), udostępnia do powszechnego wglądu, nieodpłatnego przeglądania i pobierania w wersji elektronicznej Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie lub zawarte w nich akty normatywne i inne akty prawne, w tym orzeczenia, na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brenna w punkcie Informacji Turystycznej  znajdującym się w Brennej przy ul. Wyzwolenia 77, (na parterze budynku), tam też udostępniane są Monitory Polskie B.

Urząd Gminy Brenna prowadzi również zbiór aktów prawa miejscowego w wersji elektronicznej. Są one dostępne do wglądu nieodpłatnie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brenna w punkcie Informacji Turystycznej określonym powyżej.

Wydruk, wykonanie kserokopii  aktów normatywnych i innych aktów prawnych jest odpłatne na zasadach określonych w zarządzeniu Nr 149/2012 z dnia 5 października 2012 r. w sprawie ustalenia opłat za dodatkowe koszty związane z udostępnieniem informacji publicznej, udostępnianiem informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania, ceny arkusza wydruku aktu normatywnego lub  innego aktu prawnego oraz wykonania kserokopii na wniosek strony w Urzędzie Gminy w Brennej.

Stanowisko komputerowe jest powszechnie dostępne w godzinach pracy punktu Informacji Turystycznej: od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00.

Wydawanie wydruków aktów normatywnych i innych aktów prawnych jest odpłatne. Podstawa prawna: art. 28a ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)

UWAGA!

Osoba, która będzie chciała dokonać wydruku lub wykonania kserokopii aktów normatywnych i innych aktów prawnych, winna zgłosić się do sekretariatu (pok. nr 1), gdzie po dokonaniu obliczenia kosztów wykonanej czynności i otrzymaniu potwierdzenia wpłaty odpowiedniej kwoty pieniędzy w kasie urzędu wydane zostaną stosowne dokumenty.

Czynności związane z udostępnieniem informacji o charakterze publicznym dokonuje pracownik merytoryczny na swoim stanowisku pracy.

Wysokość opłat za dodatkowe koszty związane z udostępnianiem informacji publicznej określa zarządzenie Wójta Gminy Brenna nr 149/2012 dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.