Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Ewidencja bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe i przydomowych oczyszczalni ścieków

 

Informujemy mieszkańców, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.)  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Wójt Gminy Brenna zgodnie z nałożonym obowiązkiem prowadzi ewidencję zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne oraz ewidencję przydomowych oczyszczalni ścieków.

Obecnie urząd gminy dokonuje weryfikacji ewidencji oraz aktualizacji danych w niej zawartych.

W związku z powyższym właściciele budynków położonych na terenie gminy Brenna powinni dokonać zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków (jeśli do tej pory nie dokonali zgłoszenia do rejestru poś) na specjalnym formularzu dostępnym w Urzędzie Gminy Brenna lub na stronie internetowej urzędu (formularz załączony poniżej).

Przypominamy jednocześnie, o obowiązku ustawowym nałożonym na właścicieli nieruchomości, polegającym na:

  • wyposażeniu nieruchomości w zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych (w przypadku gdy brak jest możliwości podłączenia budynku do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej,
  • zawarcia przez właściciela nieruchomości umowy z przedsiębiorcą świadczącym usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy (posiadającym stosowne zezwolenie)
  • posiadania dowodów zapłaty za usługi wywozu nieczystości ciekłych, wystawionych każdorazowo po wykonaniu usługi przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na świadczenie tego typu usług.

 

 

 

Załączniki: