Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Gospodarka odpadami

Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi, czyli odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Brenna funkcjonuje od 1 lipca 2013 r. zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity:Dz.U.2016.250 ze zm.).
System opiera się przede wszystkim na zasadach określonych w uchwałach Rady Gminy Brenna, w szczególności dotyczących Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Brenna oraz szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Wszystkie uchwały podjęte w związku z wprowadzeniem zmian w systemie gospodarki odpadami w Gminie Brenna zamieszczone są w zakładce pod nazwą „UCHWAŁY”.

W wyniku rozstrzygnięcia kolejnego postępowania przetargowego na usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na rok 2024, wyłonione zostało Konsorcjum firm: P.H.U Operatus Marian Krajewski z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Cyniarskiej 38 i Operatus Spółka z ograniczną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Jaworzu przy ul. Cieszyńskiej 291, tel. kontaktowy 33 816 84 82.

Odpady niesegregowane, segregowane, biodegradowalne, popiół oraz przeterminowane lekarstwa (zbierane w 3 aptekach zlokalizowanych na terenie Gminy) będą zbierane przez ww. Konsorcjum firm. 

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużutego sprzętu elektronicznego i elektrycznego prowadzona jest raz w roku, w terminie podanym w Harmonogramie wywozu śmieci na rok 2024. Odpady zebrane podczas tej zbiórki będą również zabierane przez ww. Konsorcjum firm.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brenna oraz pozostałe uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi znajdują się w zakładce Uchwały.