Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Regulamin organizacyjny

Zarządzenie Nr 57/2018
Wójta Gminy Brenna
z dnia 17 kwietnia 2018 r.


w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Brennej.

Działając na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz.  1875 ze zm.), Wójt Gminy Brenna zarządza, co następuje:

§ 1. Nadaje się Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Brenna, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Traci moc Zarządzenie nr 221/2017 Wójta Gminy Brenna z dnia 31 października 2017r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Brenna.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki: