Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Wsparcie dla inwestora

Poziom lokalny

  • przygotowanie oferty inwestycyjnej
  • pomoc w załatwieniu procedur administracyjnych
  • udostępnianie informacji i danych potrzebnych inwestorowi;
  • organizacja wizyt inwestora w terenie;
  • organizacja spotkań z właścicielem terenu;
  • pomoc w znalezieniu odpowiedniej lokalizacji oraz partnerów i poddostawców;
  • informowanie n.t. innych urzędów i instytucji administracji publicznej właściwych dla obszaru gminy Brenna.

Obsługa Inwestora

Karolina Kuś

e-mail: k.kus@brenna.org.pl

tel. 33 853 62 22 wew. 228

Znajomość języków obcych: język angielski

 

Poziom Regionalny

 

Poziom Krajowy

Wsparcie w ramach funduszy europejskich na lata 2021/2027

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-2021-2027/

1. Polska Agencja Inwestycji i Handlu

Granty rządowe przyznawane są na podstawie Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011 – 2023.
Szczegółowe informacje - https://www.paih.gov.pl/dlaczego_Polska/zachety_inwestycyjne

2. Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027

Program umożliwia wsparcie na działania dążące do zrównoważonego rozwoju m.in. zwiększenie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa, poprawy gospodarowania wodą pitną oraz ściekami komunalnymi, a także odpadami komunalnymi, ochronę bioróżnorodności i naturalnych ekosystemów, zmniejszenie emisji w transporcie oraz ochrona zdrowia.

Szczegółowe informacje - https://www.feniks.gov.pl/

3. Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027
Unijny program umożliwia m.in. zapewnienie dofinansowania w obszarach B+R, wdrożeń nowych rozwiązań, infrastruktury B+R, internacjonalizacji, rozwoju kompetencji, cyfryzacji, zielonej gospodarki,  szerokie wsparcie start-upów oraz rozwój przedsiębiorstw rozpoczynających działalność innowacyjną - Innovation Coach, Zazielenienie przedsiębiorstw, czyli wsparcie projektów bezpośrednio przyczyniających się do realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu, systemowego wsparcia dla potencjalnych beneficjentów.

Szczegółowe informacje - https://www.nowoczesnagospodarka.gov.pl/

4. Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027

Wpieranie przedsiębiorców, innych pracodawców oraz ich pracowników w obszarach kluczowych dla rozwoju społeczno-gospodarczego kraju.

Szczegółowe informacje - https://www.rozwojspoleczny.gov.pl/

5. Horyzont Europa
Największy w historii program mający na celu finansowanie badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej. Celem programu jest zapewnienie finansowania nowoczesnym przedsięwzięciom od pierwszych ich etapów po finalne wdrożenie rozwiązań, produktów czy technologii.
Szczegółowe informacje - https://www.kpk.gov.pl/horyzont-europa