Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Rada Gminy

Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy, rozpatrującym i rozstrzygającym na sesjach i komisjach wszystkie sprawy należące do jej kompetencji, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, statutem gminy i innymi ustawami szczególnymi.

Rada Gminy w Brennej liczy 15 radnych.
Sesje Rady zwoływane są w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Sesje Rady Gminy odbywają się w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Brennej, ul. Wyzwolenia 77.

Biuro Obsługi Rady Gminy Brenna
Brenna, ul. Wyzwolenia 77
pok. 22 (II piętro – budynek Urzędu Gminy)
tel. +48 33 853 62 22 wew. 224